Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine vastavalt GDPR tingimustele.
Isikuandmete kaitsel rakendame privaatsuspoliitikaid rohkem kui seadus seda meilt nõuab.All
pool kirjeldame põhjalikult, milliseid isikuandmeid kogume, miks neid kogume ja kasutame ja
kes nende andmetega töötavad.
Kui olete meie kodulehel, siis me ei kogu teie isiku kohta andmeid.
Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest
õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi
„GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.
EstRee OÜ austab teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega. Meile on
oluline, et saaksite oma õigusi ellu viia. Allpoolt leiate detaile selle kohta, kuidas seda teha.

Vastutav andmetöötleja

Ettevõtte nimi: EstRee OÜ
Aadress: Madara 25, Tallinn 10612
E-post: pood@realiseeri.ee
EstRee OÜ andmekaitsespetsialistiga on võimalik kontakteeruda e-posti teel
pood@realiseeri.ee

Milliseid isikuandmeid EstRee OÜ kogub ja kuidas neid kasutatakse?

Aadressid, telefoninubrid
EstRee OÜ töötleb kasutaja nime, telefoninumbrit, aadressi ja e-posti aadressi ainult kaupade
müügi vahendamiseks, sh edastab EstRee OÜ maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed
volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile ja kauba kohale toimetamiseks vajalikud isikuandmed
volitatud töötleja Itella Estonia OÜ-le mis on vajalikud teiega seotud lepingu täitmiseks,
samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. Näiteks on Teie nimi ja
telefoninumber vajalikud, kui Te valite kohaletoimetamise viisiks kulleri või paki
kättesaamise pakiautomaadist; E-post on muuhulgas vajalik ka tellimuste kinnituste
edastamiseks.
EstRee võib isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel (näiteks
lojaalsusprogrammis või üritustel osalemiseks), sel juhul täpsustatakse töötlemise eesmärk
nõusoleku kogumise käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja seda on
võimalik igal hetkel tagasi võtta. See tähendab, et töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku
tagasivõtmisest.
Paremate pakkumiste tegemise eesmärgil võib külastaja luua oma konto ja anda kontole
täiendava infona lisada oma soo, lemmiktooted jne. Otseturunduspakkumiste tegemiseks
nõusoleku andmine on vabatahtlik ja kasutajal on õigus nõusolek igal hetkel oma konto kaudu
tagasi võtta. See tähendab, et töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest.
Kõik kasutatud isikuandmed kustutatakse pärast lepingu täitmist või lõppemist ning seadusest
tuleneva säilitusaja lõppemist.

Veebilehe sirvimise statistika
EstRee OÜ soovib oma veebilehe teha nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selleks, et
parandada kasutajakogemust salvestatakse teie kohta EstRee OÜ kodulehte külastades
muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja
operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud
lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht. Veebilehe
sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku
ühegi konkreetse füüsilise isikuga.
Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab EstRee OÜ
automatiseeritud tööriista Google Analytics. Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise
Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Logid

Server, mis majutab EstRee OÜ veebilehte, võib samuti salvestada päringuid, mida serverile
teete (veebiaadress, mida avate, teie poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress,
juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada
veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

Küpsised

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui
veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul mäletada teie tegevusi ja
eelistusi, et te ei peaks neid uuesti sisestama, kui külastate veebilehte uuesti või kui liigute
ühelt lehelt teisele.
Olge palun teadlik, et kodulehel kasutatakse püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse
pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised võivad jääda kasutaja arvutisse päevadeks,
kuudeks või isegi aastateks. Taolised küpsised aitavad meil suunata teile ka reklaami, mida
näete eelkõige Facebookis ja/või Google’is, aga ka Instagramis ja/või YouTube’is.

Küpsiste keelamine ja kustutamine
Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Seejuures
saate kõik küpsised, mis on seni arvutisse salvestunud, ka ära kustutada. Selleks tuleb teil
muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Siinkohal märgime ära, et kui soovite
nii teha, siis võib juhtuda, et peate veebilehe külastamisel iga kord manuaalselt teatud eelistusi
kohandama ning teatud teenused ja funktsionaalsused ei pruugi töötada.

Päringud
Kui soovite EstRee OÜ kodulehe kaudu osta EstRee OÜ-lt teenust või saada selle kohta
rohkem teavet, siis on isikuandmete jagamine meiega vajalik. Päringuid on võimalik esitada
täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile pood@realiseeri.ee.
Selleks, et saaksime vastata teie päringule, kogume järgnevaid isikuandmeid: teie nimi,
kontaktandmed (e-post, telefoninumber). Kontaktivormi täitmisel seostatakse ka kõik senised
teie kohta küpsistega salvestunud infokillud kontaktivormi kaudu edastatud isikuandmetega.
Teisisõnu tekib nii-öelda kontakti ajalugu. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka
krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte ja selle esindajate kohta.
Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti
osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks
vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)). Eelpool nimetatud isikuandmetele
pääsevad ligi EstRee OÜ töötajad. Kui esitate päringu kontaktivormi kaudu, võib
isikuandmetele ligi pääseda ka meile IT teenuseid pakkuv koostööpartner. Me rakendame
asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus.
Päringutest kogutud isikuandmeid säilitamine nii kaua kuni kehtib allkirjastatud kliendileping.
Kui kliendilepingut ei allkirjastatud, siis säilitatakse isikuandmeid vaid statistilisel eesmärgil
(müügistatistika) 5 aastat alates päringu esitamisest. EstRee OÜ-l on õigustatud huvi (GDPR
Art 6(1)(f)) teha müügistatistikat oma äritegevuse paremaks planeerimiseks.

Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi teostada
Kontakteerudes EstRee OÜ-ga e-posti pood@realiseeri.ee teel, võite teostada oma järgnevaid
õigusi:
-õigust tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;
-õigust isikuandmete parandamisele;
-õigust isikuandmete kustutamisele;
-õigust isikuandmete ülekandmisele;
-õigust, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;
-õigust nõusoleku tagasivõtmisele.
Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja
õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.
Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR-ist ja teistest
kohalikest õigusaktidest.
Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust allpool
viidatud e-posti aadressil. Teil on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse
järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse
Inspektsioon.
Kui Teil tekib küsimusi, pöörduge julgesti meie andmekaitseametniku poole kirjutades selleks
aadressil pood@realiseeri.ee