Teenused ja tingimused

Müügiboksi rent

Lisa hinnasildid kaubale, mida soovid müüa, hinnasildid asuvad siinSoovi korral kirjuta kaupade nimekiri, blank asub siin. Hinnakiri asub siin.

*Müügiboksi rentnik esitab isikut tõendava dokumendi ja jätab kontaktandmed ning kinnitab rendilepingu allkirjastamisega omandiõigust või volitust asjadele, mida ta müüma hakkab. Müügiboksi rentnik peab olema vähemalt 18.aastane.
*Müügi periood on 7 päeva (Kaupluse puhkepäevi sisse ei loeta). Müügiboksi on võimalik rentida ka pikemaks perioodiks või pikendada rendilepingut jooksvalt vabade kohtade olemasolul.
* Müügiboksi renditasu tuleb maksta kohe rendiperioodi alguses.
* Tooteid võib müüa ainult selleks ettenähtud müügiboksis. Rentnik võib kogu rendiperioodi jooksul tooteid juurde tuua, aga ainult enda boksi. Boksi rentides põrandapinnale kaupu asetada ei tohi.
* Müügiboks peab olema tühjendatud müügiperioodi lõpu viimasel päeval, 30 minutit enne kaupluse sulgemist. Kui rentnik seda ei tee, siis teeb seda kaupluse töötaja ning rentnik tasub asjade kättesaamisel tasu 5 Eurot.
* Kui rentnik ei tule oma asjadele järele kolme kalendripäeva jooksul (v.a. päevad, mil kauplus on suletud), kuuluvad asjad   kauplusele ja need realiseeritakse kiirmüügis või annetatakse heategevuseks.
* Müügitulu makstakse rentniku arveldusarvele ülekandega või sularahas. Maksmise kord täpsustatakse poolte vahel kirjalikult lepngu sõlmimisel, üldjuhul tehakse makseid kord kuus
* Müügiboksi rentnik toob müüki terved, puhtad ja ainult kasutuskõlblikud tooted. Keelatud on tuua boksi spetsiifiliste lõhnadega rõivaid ja esemeid, sh seisnud riiete nn kaltsuka lõhn. Olulised defektid on rentnik kohustatud märkima hinnasildil.  Keelatud on tuua kauplusesse koitanud tunnustega esemeid ja rõivaid.  Kauplusel on õigus müügilt sellised esemed  eemaldada ja nende utiliseerimise eest tasub rentnik.
* Rentnik määrab oma toodetele hinnad ise, kaupluse juurdehindlust ei lisandu.
* Rentnik võib teha oma toodetele allahindlusi, mis tuleb allahindluse õigsuse tagamiseks kooskõlastada kaupluse müüjaga.
* Rentnik kirjutab ise siltidele BOKSI nr, toodete info (suurus, nimetus, värv) ja hinna. Sildil peab info olema hästi loetav. Ilma hinnasildita tooteid kauplus ei müü.

Komisjonimüük

*Võtame komisjonimüügile terved ja puhtad väärtust omavad uueväärsed ja/või antiiksed esemed edaspidi nim. kaup.
*Klient esitab tehingut vormistades alati isikut tõendava dokumendi.     
Esemete hinna määramine toimub poolte kokkuleppel. Kokkulepe sõlmitakse kaupluses kohapeal.
*Müüjal on õigus kauba vastuvõtmisest keelduda kliendihinna kokkuleppe mittesaavutamisel.
*Kliendihinnale lisatud juurdehindlus kuulub kauplus "Realiseeri.ee" vahendustasuks.    
*Kalendrikuu möödudes on õigus alandada kliendile makstavat hinda 1/4 automaatselt.                

*Müük toimub nimetatud kokkuleppe alusel  2-4 kuud (sõltub esemetest, täpsustatakse lepingu sõlmimisel) , peale mida on kliendil aega kauba äraviimiseks või lepingu uuendamiseks 7 kalendripäeva, peale mida kaup annetatakse heategeval eesmärgil.                       
*Kauba müügist teavitatakse klienti e-posti teel kauba müügi järgselt 10 päeva jooksul.              
*Müüdud kauba eest tasume kliendi pangakontole 10 päeva jooksul alates kauba müügist.                          
*Sularaha arveldus toimub kliendile vaid isikut tõendava dokumendi ja nim. kokkuleppe alusel kuu jooksul.
*Komisjonimüügi kokkuleppe allkirjastamisel kinnitab klient kauba omandiõigust.   
Komisjonimüügis olevale kaubale annab kauba tooja garantii 14 päeva selle müügist, kasutatud toodete akudele garantii ei laiene.

E -pood kasutustingimused

E-pood/ostujuhend
Taganemisõigus

EstRee OÜ on Realiseeri.ee kaupluses müüdava kauba vahendaja ajavahemikus, mil toodete omanik rendib Realiseeri.ee füüsilises poes boksi või müüb oma tooteid komisjonimüügis. EstRee OÜ ei ole müüdava kauba otsene omanik. EstRee OÜ vastutab kauba väljastamise eest, kuid mitte kauba seisukorra ja vastavuse eest ostja eeldustele. Toodetel esinevad puudused on kirjeldatud poes kauba kõrval ning ostjal on võimalus küsida enne ostu sooritamist toodete kohta lisainfot ja pilte. Kaupadel võib olla peale kirjeldatu väiksemaid defekte, toonierinevusi ja kriimustusi, võib esineda spetsiifilist lõhna, tolmu, detailide vahelist liikumist ja loksu (eriti toolidel) ja teisi tunnuseid varasemast kasutamisest. Esemed võivad olla parandatud või taastatud, iga kaubaartikkel on ainulaadne. Täispuidust mööbli puhul ei vastuta müüja toote hilisemate kuivamispragude või kõverdumiste eest. Täispuidust tooted ei kannata suuri temperatuuri ja õhuniiskuse erinevusi (eriti väga sooja või kuiva ruumi. Ei ole soovitav jätta eset kohe väga sooja või kuiva ruumi). Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik. Realiseeri.ee kauplus ei eelda ega taga müüdavate kaupade garantii olemasolu. Realiseeri.ee kauplus ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kuulutused

Soovid midagi osta, müüa, vahetada?

Jäta oma soov Realiseeri.ee kaupluses kuulutuste tahvlile, hind 5 €urot.

Kõik kuulutused reklaamitakse sotsiaalmeedias ning kodulehel.